Skip to content

Tryckfelsnisse i politiken

Vi har under lång tid upplevt en repressiv politik i det här landet. Många är de socialdemokrater som inte kände igen det parti som framlade diverse integritetskränkande förslag under sossestyret. För oss andra kunde det förklaras med allt från att de är sossar (för politiska motståndare är onda) till maktfullkomlighet. Betydligt svårare är det emellertid att förklara varför det så kallade liberala alternativet fortsatt på den inslagna vägen. Jag tror mig nu ha kommit på förklaringen.

Det är ett språkligt missförstånd. Ett tryckfel.

Sverige har ju som bekant en representativ demokrati. Åtminstone heter det så. Vi har dock sett med all tydlighet att det inte är väljarna som representeras. Det beror på att någon gång under åren när man har uppdaterat texter och stadgar har man råkat ersätta representativ med repressiv. Kanske var det stavningsförslag från Word, vad vet jag. Så när den nuvarande regimen tog över stafettpinnen, fast beslutade om att förändra saker, fick de en chock. Det står ristat i sten att Sverige är en repressiv demokrati och då har de helt enkelt inget annat att välja på än att bedriva repressiv politik.

Representativ: för ngt. (t. ex. en viss art l. grupp l. egenskap l. tid); typisk l. karakteristisk (för en grupp osv.)

Repressiv: (i fackspr.) som innebär l. har samband med l. avseende på undetryckande l. hämmande av en skadlig l. brottslig o. d. företeelse l. värksamhet o. d.; företagen i undertryckande l. hämmande syfte; särsk. i uttr. repressiv(a) åtgärd(er).

Kan vi ta och rätta till det här nu tack?


Andra bloggar om: , , , , , , , ,

Published inKåseriPolitik

32 Comments

 1. Björn Odlund Björn Odlund

  ”Kanske var det stavningsförslag från Word, vad vet jag.”

  Så Micro$oft är med i denna onda konspiration… kunde man ju anta!

 2. ”värksamhet”?

  Apropå tryckfelsnisse ja :)

  West’s last blog post..God jul!

 3. Äh förresten, nu såg jag ju. Det är inte mitt tryckfel. Kopierade från Saob på nätet. :)

 4. [Comment ID #54786 Will Be Quoted Here]

  Ja hade jag tänkt efter lite till kunde rubriken ha varit ”Blame Microsoft” istället.

  [Comment ID #54787 Will Be Quoted Here]

  Ja, visst borde det gå att laga.

 5. Anaïs Anaïs

  Haha! Enastående! ”- Vi har inte diktatur, vi har repressiv demokrati.”

 6. Intressant teori och i ljuset av den blir andra saker helt plötsligt kanske förklarade. Förseningskassan, arbetsförnedringen…?

  Carina’s last blog post..Sista för året?

 7. Ja, det kanske finns en hel värld av missförstånd därute.

 8. Men Bill Gates rättar väl inga fel.?
  I stället bygger man runt felet med en massa nya programkoder, som igen hittar ur.
  Altså, behov av ökad minnekapacitet – för något ingen minns vad det var.
  Eller varför.

  Förklaringen till mycket…

  larserick’s last blog post..Nu är det fart på krisen…

 9. Har någon upplyst regeringspartierna om detta?

  //JJ

 10. Jag räknar kallt med att informationen når fram nu när FRA får avlyssna allt och alla.

 11. Upphovsmän gav Tvivlaren dåligt samvete…

  Idag hände det. Jag fick dåligt samvete. Och det var ett par upphovsmän som orsakade det. Jag ska försöka göra en kort historia ännu kortare och berätta vad som hänt.
  I helgen så fick jag en lucka mellan diverse krämpor och elände. Då p…..

 12. Hmm. Felläsningen kan ha med massage att göra också.

  Anino’s last blog post..Unfolding delight

 13. Nu får du gärna förklara, Anino. *trög*

 14. Det tycks vara något som går just nu… Genom ett annat tryckfel (fast ”redaktionellt misstag” låter trevligare) legaliserades FRA:s signalspaning i etern synbarligen redan 2003, i och med att alla statliga och kommunala myndigheter (ja, även Statens Fastighetsverk, Kommerskollegium och Ljusdals folkbibliotek) befriades från förbudet mot att föra vidare innehållet i privata telemeddelanden som avlyssnats i radiomottagare.

  Fast i praktiken betyder det inte så mycket, eftersom misstaget är uppenbart grundlagsstridigt och därför ogiltigt.

 15. Grundlag… När jag gick i skolan fick jag lära mig att grundlagar var snudd på ristade i sten och absoluta, snudd på heliga. Nu tycks det som att man kringgår grundlagen, eller helt sonika skiter i den, lite till vardags sådär.

 16. Vilken skola gick du i? Jag fick åtminstone lära mig att man kan ändra grundlagen, bara man fattar två beslut om saken med ett riksdagsval emellan. En sten vittrar inte sönder på en mandatperiod.

  Vad min lärare i samhällskunskap på 1970-talet naturligtvis inte kunde sia om var att nu gällande regeringsform skulle komma att ändras i något avseende efter varje riksdagsval under tiden 1976-2002 (de senaste ändringarna rörde Riksbankens och Riksrevisionens befogenheter, det allmännas motverkande av diskriminering, arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle, kulturvården och möjlighet för riksdagen att godkänna överenskommelser med EU innan de föreligger i slutgiltigt skick).

  Eftersom inget första beslut om grundlagsändring fattades efter valet 2002, så är det därmed inte heller aktuellt med någon ny grundlagsändring under innevarande mandatperiod. Grundlagen kan alltså tidigast ändras på nytt efter valet 2010 (det finns ett utredningsförslag med ganska omfattande ändringar, men vi har inte sett någon proposition än).

  Jag vill inte hålla med om att man kringgår eller struntar i grundlagen. Det är snarare så att grundlagen är väldigt svår att bryta mot, då det finns kryphål som täcker det mesta (och vid behov kan man alltså införa nya kryphål).

  Vad jag menar i min förra kommentar är alltså att ett redaktionellt misstag som lagtekniskt sett innebär en inskränkning av de medborgerliga fri- och rättigheterna (i det här fallet telehemligheten) borde kunna sättas ur spel med hänvisning till 11 kap. 14 § RF, i och med att det rimligen uppfyller det ännu gällande uppenbarhetsrekvisitet, att det skall vara uppenbart att riksdagen inte med vett och vilje beslutat att inskränka telehemligheten på detta sätt. Rättshaverist sökes för samarbete om att åstadkomma formell prövning av frågan.

 17. Björn Odlund Björn Odlund

  One does not simply paragrafrider sig into Mordor!

 18. Jo, jag fick också lära mig hur man ändrar grundlagen, men det lades ändå fram som att det snudd på var hugget i sten. :)

  Men är det inte så att Europakonventionen numera har status som grundlag, och att FRA-lagen bryter mot Europakonventionen? I så fall vill jag då hävda att man struntar i grundlagen.

  Jag är på det stora hela alldeles för dålig på juridik och juridiska termer så även fast vi är på samma sida så kollrar du bort mig. :D

 19. Äh glöm det. Långsökt callback till massage och dyslexi! :)

  Anino’s last blog post..Unfolding delight

 20. Jag beklagar att jag kollrar bort dig; jag skall försöka kollra fram dig igen. :-)

  Njae, det är inte så att Europakonventionen formellt har ställning som svensk grundlag, utan den är faktiskt bara ”vanlig” lag sedan 1995 (utöver att Sverige anslöt sig till konventionen för över 50 år sedan).

  Nu är inte det till någon större nackdel för oss. I händelse av konflikt mellan konventionen och annan svensk lag, så måste man göra en avvägning mellan de två lagarna för att avgöra vilken som gäller, och en tolkningsprincip som brukar användas säger ”yngsta lagen vinner”. Med andra ord, konventionsstridiga lagar som beslutades före 1995 ersätts av de ”nyare” bestämmelserna i konventionen.

  Konventionsstridiga lagar som beslutats efter 1995 då? Ja, enligt samma princip borde de då utgöra gällande undantag från konventionen, men då kan man peka på 2 kap. 23 § RF (också införd 1995) som säger: ”Lag eller annan föreskrift får ej meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.”

  Där har du Europakonventionens grundlagsstatus – den består i att nya lagar inte får beslutas i strid med konventionen. Skulle så ändå ske, så är det upp till den som skall tillämpa lagen att använda sig av 11 kap. 14 § RF, och visa att felet (som riksdagen har begått) är så pass uppenbart att lagen direkt kan anses som ogiltig.

  Fördragskonform tolkning kan också tillämpas, vilket innebär att svensk lag i normalfallet skall tolkas som om konventionen alltid varit riksdagens rättesnöre vid stiftandet av nya lagar; eventuella skillnader i texten skall då tolkas till konventionens fördel.

  Hela det här resonemanget och mer därtill står att läsa i regeringens egna förarbeten till inkorporeringen av konventionen (prop. 1993/94:117, texten återges även i bet. 1993/94:KU24).

 21. Tackar allra ödmjukast. Jag är med igen. :)

 22. […] skriver läsvärt om varför de integritetskränkande lagarna av olika slag är så farliga och Joshen gjorde i höstas en mer humoristisk tolkning av orsaken till Sveriges nuvarande inriktning som inte […]

 23. Bengt Svensson Bengt Svensson

  Det kan ju vara så enkelt att problemen härstammar från en olycklig särskrivning någonstans. En sjuksyster är inte samma sak som en sjuk syster.
  Vad händer då med integritet?

 24. Då blir det ”inte gritet”. Hmm. :)

 25. […] demokrati” och blev lite villrådig. Var kommer uttrycket ifrån? Jag läste det hos hos Joshua_Tree, men han var ju långt ifrån först. Hittade t.ex också Folkrörelser och protester – Alternativ […]

 26. […] skriver läsvärt om varför de integritetskränkande lagarna av olika slag är så farliga och Joshen gjorde i höstas en mer humoristisk tolkning av orsaken till Sveriges nuvarande inriktning som inte […]

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: