Skip to content

Piratpartiets hemliga politik?

På DN kan man nu göra ett test inför det stundande valet till Europaparlamentet. I en artikel i anslutning till testet slår sig DN på bröstet för att ha avslöjat Piratpartiets hemliga politik.DN skriver ”Piratpartiets okända åsikter”, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda ”Piratpartiets hemliga politik.” Den tolkningen är min. Det skulle lika gärna kunna betyda ”åsikter som drygt fyrtiotusen piratpartister inte visste att de har. Erik Laakso skriver om det och är rädd att vi har tappat balansen. Maria Ferm ställer sig skeptisk.

Själv reagerade jag över att när jag gör testet finns det fem alternativ; instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis avstånd ifrån, tar helt avstånd ifrån, och ingen åsikt. Men när man har gjort testet och ser vad företrädare för de olika partierna svarat finns det bara fyra alternativ. ”Ingen åsikt” saknas. Och då blir det ju lite svårt att svara ”pirat” eftersom de allra flesta av frågorna är sådana att vi som parti inte har någon åsikt, eller hur?

Detta påpekade jag i en kommentar hos Laakso, varpå han tyckte att om så är fallet skulle kanske Piratpartiets företrädare Christian Engström ha avstått från att svara. Det kan man kanske tycka, men med tanke på hur DN vill försöka vinkla det här – vad tror ni vinkeln hade blivit om Christian inte svarat? ”Piratpartiet mörkar”?

Vidare funderar jag över hur enkäten har framställts för de utfrågade. Har de fått direktiv att svara utifrån vad partiet tycker, eller utifrån vad de själva tycker? För det kan nämligen vara två olika saker, i synnerhet i Piratpartiet som ju som bekant inte tar ställning i till exempel jordbrukspolitik. Det hindrar emellertid inte att Christian Engström har åsikter om jordbrukspolitik. Eller att jag har det. Det är tillåtet att ha åsikter om vad som helst i Piratpartiet.

Christian Engström har nu själv svarat både hos Erik Laakso och hos Maria Ferm och bekräftat att ”ingen åsikt” helt enkelt inte fanns som alternativ, och att han därför försökt välja ”delvis”-alternativen efter bästa förmåga utifrån Piratpartiets värderingar. Maria Ferm tycker i en uppdatering av sin post att det kvittar att alternativet ”ingen åsikt” inte fanns och vill veta om svaren utgår från Piratpartiets grundsyn. Jag tycker faktiskt inte att den frågan går att besvara – ”ingen åsikt” hade varit det rätta svaret på de alla frågor alla frågor utom den om fildelning och om Lissabonfördraget. När svaret inte fanns har Engström försökt balansera på delvis-alternativen. Om man är delvis för eller delvis mot känns lite som en fråga om huruvida glaset är halvfullt eller halvtomt.

De frågor Engström inte besvarar ”delvis” är frågan om EU:s hårda regler mot fildelning bör avskaffas, vilket Piratpartiet naturligtvis instämmer i, frågan om Lissabonfördraget, som vi är helt emot införandet av (inte minst med tanke på att det borde vara skrotat för länge sedan eftersom Irland har röstat nej) och också på frågan om EU borde lagstifta att homosexuella par ska accepteras som familj i alla EU-länder. Det är en integritetsfråga. Oavsett vem du väljer att dela ditt liv med (eller för den delen bara en stund i sänghalmen) så angår det inte samhället. Oavsett vem man väljer att dela sitt liv med bör man omfattas av samma rättigheter, skyldigheter och skydd som alla andra.

Den enda fråga som fick mig att höja på ögonbrynen var frågan om att häva EU:s förbud att sälja snus i andra EU-länder än Sverige. Det är den fjärde frågan Christian svarar att vi helt håller med om. Personligen skiter jag i vilket, men jag undrar av ren nyfikenhet hur det passar in i vår politik? Jag vill gärna höra motiveringen.

I grunden tycker jag faktiskt att det här är rent pinsam journalistik. Igen. Testet går ut på att läsaren ska kunna jämföra sina svar med diverse partiers, men hur ska det gå till när läsaren kan välja alternativ som inte fanns tillgängliga för parlamentskandidaterna? Och att utifrån det sedan försöka få det till att man har gjort något slags scoop och avslöjat Piratpartiets hemliga politik? Fånigt.

På skoj provade jag att svara ”ingen åsikt” på alla frågor utom just den om fildelning, för det är ju det enda Piratpartiet står för om man ska tro på allt man hör, och då blev jag ändå hundra procent pirat. Hur går det ihop – mina svar stämmer ju inte med Christian Engströms? Uppdatering: Om jag kopierar Christian Engströms svar blir jag bara pirat till 98%. Hur ska jag tolka det? DN vet bättre än vice partiledaren om Piratpartiets politik?

Om jag däremot svarar ”ingen åsikt” i alla frågor och direkt antipirat om fildelningen, alltså att jag är helt emot att riva upp EU:s hårda lagar mot fildelning, då blir jag folkpartist till hundra procent.

Har jag avslöjat Folkpartiets hemliga politik nu, eller har jag avslöjat att testet är fånigt?


Testbild.


Andra bloggar om: , , , , , , , , , intressant?

Published inPiratPolitik

34 Comments

 1. Jag svarade nyss på Christians kommentar och tar där upp just dessa enda fyra svar som han svarat entydigt på men jag problematiserar ytterligare något. Den om snuset är ju synnerligen luddig och inget jag kan härleda på något sätt till integritets- eller övervakningsfrågorna.

  Frågan om homosexuella familjer är lite klurigare och det är här piratpartiets dilemma visar sig allra tydligast. Jag håller självklart med och ytligt sett kan frågan vara väldigt enkel att ta ställning till men om man tänker sig att man blandar in religionsfriheten i integritetsfrågorna och sedan ser på staters rätt att själv besluta om kyrkans ställning i staten så komplicerar man ju det hela lite extra. Ska EU verkligen med överstatliga beslut gå förbi självständiga staters rätt att ha sin konfessionella konstitution? Hur går det ihop med piratpartiets motstånd mot exempelvis lissabonfördragets överstatlighet? Är ni för överstatlighet när det gäller homosexuella familjer men inte på andra områden? Berätta gärna. :)

 2. Jag har inte sett det på det sättet. Jag har sett det som självklart att sträva efter att hela EU ska acceptera homosexuella par på lika villkor som heterosexuella. Jag har inte tänkt på att det kan gå stick i stäv med religionsfrihet. Visserligen anser jag att när de två kommer på kollisionskurs med varandra måste mänskliga rättigheter och individens frihet gå före, men jag vill samtidigt inte se en överstatlighet. Jag vill att EU ska värna om mänskliga rättigheter. Jag tycker att EU borde kunna lägga kraft på att sätta vissa minimistandarder som ett slags krav för medlemsskap snarare än genom överstatlighet. Det är en sådan positiv kraft EU skulle kunna vara.

  Men du har rätt i ditt problematiserande.

  Avslutningsvis menar jag, som jag också har kommenterat hos dig, att det är en sak att ”hålla helt med” och en annan att kräva något.

 3. Det är bra att kunna erkänna att man inte sett saker ur vissa vinklar. Det är ju därför vi diskuterar (och kanske älskar diskussionen mer än ämnet ibland *ler*) Jag håller också med om att det är skillnad på att hålla med och att kräva något men har man ett partiprogram så får man vara beredd att försvara det och det är här jag länge varit tvivlande på PPs förmågor att hålla balansen. I sakfrågorna kan vi knappast vara mer överens. Men nu var det här bara jag och inte KG Bergström, tänk vilken föreställning det hade kunnat bli när argumenten inte är genomtänkta hela vägen. :)

 4. En förutsättning för en konstruktiv diskussion är att vara ödmjuk inför möjligheten att man kan ha, tja, fel. :)

  Beträffande partiprogrammet så har vi ju faktiskt ingenting där om vare sig snus eller att homosexuella familjer ska accepteras fullt ut i hela EU. Fördelen med ett icke-heltäckande partiprogram är att det är lättare att försvara. ;)

  Jag tror också att man måste komma ihåg att vi som parti inte fungerar riktigt som man kanske föreställer sig. Vi är inte stramt hållna och drillade att kunna försvara programmet i alla lägen. Snarare är vi ett gäng politiska vildar som är eniga om vissa punkter. Jag tror att det leder till att om man pratar med en piratpartist så får man ärliga svar, från just den piratpartisten, och inte bara partikorrekt propaganda. Det är vår styrka och det är måhända också vår svaghet, men börjar vi leverera förtryckta, tillrättalagda svar nu, då tror jag vi är rökta.

 5. Erik S Erik S

  Ja, tänk vad måna alla i gammelmedia och de andra partierna plötsligt har blivit om att Piratpartiet skall hålla balansen!
  Men ändå alltid på ett direkt eller indirekt attackerande sätt.

  Korrelationen mellan gammelmedias samt andra partiers omsorger om Piratpartiet visar sig öka ju mer medlemmar Piratpartiet får. Märkligt sammanträffande ;-)

  Och dessutom så har nu de andra partierna plötsligt blivit starka värnare av den personliga integriteten också! S vill ha ännu en ombudsman, och till och med Centern (av alla partier!) vill värna den personliga integriteten (igen! Förra gången var i manifestet innan valet 2006).

  Nej, låt oss visseligen problematisera till vi ser i kors, men låt oss för den skull aldrig glömma kärnfrågan: Vilket parti kämpar frenetiskt för att få ett stopp på denna övervaknings-, massalyssnings- samt privatpolislagshysteri som öses över oss av politikerna?

  I morgon förmiddag röstar jag, och jag röstar på Piratpartiet.

  /Erik S

 6. Erik S: Nåja, nu tycker jag varken att Laaksos eller Ferms bloggande om det hela var ”attackerande” och bägge två inbjuder till diskussion på ett ärligt sätt, vilket jag inte har något problem med. Däremot tycker jag att medias agerande ofta är dåligt; Aftonbladet tog bort Piratpartiet ur ett test trots att det fanns i originalet, och nu har DN trixat med sitt så att läsare lätt kan misstolka det som att de utfrågade haft samma svarsalternativ som de själva. Det är inte bra, och kritiserar man det är man en konspiratorisk foliehatt.

  Undrar om jag ska ha en foliehatt på mig när jag går och röstar imorgon, så att Staten inte kan läsa mina tankar och vet vad jag röstar på… För min blogg läser Staten säkert inte, det är ju bara trams härute i bloggträsket ändå. ;)

 7. Erik S, de flesta är nog glada om PP tappar balansen, min utgångspunkt är en helt annan (och det tror jag faktiskt Maria Ferms är också) eftersom jag i grunden delar utgångspunkterna som ligger bakom tillkomsten av partiet. Men jag vill att det ska hålla också, inte vara foliehattarnas parad. Med kompetenta personer som Josh, Opassande, Christian och Falkvinge bland många andra vore det synd om det ska falla på så här pass enkla grejer som det faktiskt är att välja rätt sätt att profilera sig på.

  Josh, jo det har hänt att jag har haft fel också, tror jag. hehe.
  Och nackdelen med ett sådant partiprogram är att man inte riktigt vet vad det innehåller. Alla mynt har två sidor och det går som regel inte att försöka stå på kant.
  Det är inte så många partier som är stramt hållna utom just när man står i voteringssituationen och där har ni ju klart deklarerat att ni kommer vara minst lika strama som något annat parti så det skiljer sig inte så fasligt mycket tror jag, faktiskt.

 8. Erik Laakso: Visst kommer vi att vara strama i voteringssituationer, men med en stor skillnad: De som röstar på oss vet på förhand vilka frågor vi inte kompromissar om. Utöver det kommer det såklart att finnas gråzoner som inte är helt solklara, som resonerats om ovan, men jag anser ändå att vi är tydliga i vilka frågor vi inte viker oss i. Det kan inget heltäckande parti göra.

  Och visst, jag tror dig att andra partier har högt i tak internt, men inte så fasligt externt, det är i alla fall min erfarenhet.

 9. Snuset är inte någon officiell åsikt från Piratpartiet. Det är min egen. Ska jag bo därnere vill jag kunna köpa snus utan att behöva bära med mig från Sverige.

  Men för att vara tjatig: Piratpartiet tycker att det finns viktigare frågor än snus. Det är de vi kommer koncentrera allt vårt arbete på.

  Christian Engström (pp)’s last blog post..Rösta Pirat den 20 maj!

 10. Tack för svaret Christian. :)

 11. Jonas Jonas

  ”men har man ett partiprogram så får man vara beredd att försvara det och det är här jag länge varit tvivlande på PPs förmågor att hålla balansen”

  Visserligen, men om man skall vända på steken: är de ”traditonella” partierna så mycket bättre på det? Enligt min åsikt så köper man lite grisen i säcken oavsett vilket parti och/eller kandidat man röstar på. Dvs, man vet vad man röstar för men man kan ALDRIG vara säker på vad just det partiet eller just den kandidaten kommer rösta på utanför dess kärnfrågor. Kanske inte ens i kärnfrågorna i alla sammanhang.

  Ta bara exemplen du listade på din blogg. Jag kommer rösta på pp, men även om man skulle räkna de exemplen som givna i partiprogrammet (vilket de inte är) så behöver jag inte hålla med om alla för att räkna piratpartiet som det parti som mest förtjänar min röst – bara faktumet att de, för mig, är det parti som stämmer bäst överens med min egen åsikt räcker. Jag höll inte med om allt som (S) sade när jag lade min röst på dem heller, inte heller (FP) eller (M) när de fick min röst.

  Eller för den delen: om man skall gå på svensk inrikespolitik och skita i EU för tillfället…(inte helt överförbart, men delvis) om man röstar på (v) i en (s)-ledd regering så kommer det i en del fall innebära att det kommer innebära att man implicit ger (v)-ledningen ett mandat att rösta för (s)-förslag (v)-folk inte nödvändigtvis håller med om. Samma sak om man röstar för (kd) i en (M)-ledd allians.

  Om man bara skulle rösta på partier och/eller koalitioner man håller med till 100 % i varje enskild fråga så skulle man egentligen kunna avskaffa demokratin. Väldigt få håller med ett partipgrogram så slaviskt, och de som gör det skulle jag själv betrakta som indoktrinerade.

  Det är en STYRKA för ett parti att de aktiva kommer ifrån olika bakgrunder och har olika infallsvinklar och olika synsätt i diverse frågor. Om de aktiva inte har det så kommer partiet förr eller senare att stagnera och bli mer eller mindre irrelevant.

 12. ”Det är en STYRKA för ett parti att de aktiva kommer ifrån olika bakgrunder och har olika infallsvinklar och olika synsätt i diverse frågor. Om de aktiva inte har det så kommer partiet förr eller senare att stagnera och bli mer eller mindre irrelevant.”

  Men det är ju det som de etablerade partierna så fatalt misslyckats att försvara, att vitalisera, engagemanget, energin. FRA och dess utveckling förra året är faktiskt av sådan dignitet att den händelsen lyckades med att aktivera människor, engagera, då ilskan födde en energi som faktiskt förenade, en förening som de etablerade partierna stod utanför i sin självgoda ideologiska dogmatism, vilket på ett patetiskt sätt manifesterades än mer som en idelogisk härdsmälta för Alliansens liberalt intellektuellt troende skara. De ”öppna diskussionerna” och det som ”fastslagits demokratiskt” var inte i takt med vad människorna kännde. Ur detta växte piratpartiet som rörelse fram, en rörelse byggd på engagemang kring En förenande kärnproblematik. Partiet var på plats och har därför i avsaknad av andra alternativ kunnat dra åt sig en skara från detta engagemang, och så faktiskt lyckats revitalisera folkrörelserna och engagemanget i vissa delar (viktiga sådana). De andra etablerade partierna finns inte på plats i detta engagemang, för de har fullt upp att fastslå saker i en byråkratisk process. Och detta är inte en byråkratisk process.

  ”There are, however, certain moments when it is not so. At certain moments in history, a great rush of wind sweeps over the masses; their breath, their words, their movements are merged together. Then nothing is able to resist them. The mighty know in their turn, at last, what it is to feel alone and defenceless; and they tremble. – Simone Weil ”Oppression and Liberty” ”

  Det är lite av det kittet vi ser nu.

  Thomas’s last blog post..Why is morality not automatic?

 13. Dom där testerna ger jag lika mycket för som Facebooks ”Svara på fem frågor så får du reda på vilken dildo du är”
  The test is surprisingly correct och hela den biten.

 14. Jenny Jenny

  Jag tycker visst delvis som Engström då i de andra frågorna, eftersom jag blev 59% piratpartist. :D Jag ger dock inte mycket för tester där man 1. inte tar ställning till alla eventuella frågor som debatteras och 2. inte får rangordna vilken eller vilka frågor som inte är viktigast för just mig. Det är ju det som är kärnpunkten – vilken fråga som har störst vikt.

 15. Jenny: Exakt! Dessutom fick jag mail från en person som undrade varför det inte redovisas vilka som svarat för de andra partierna. Det känns mer och mer som att man försökt sätta dit PP.

 16. Jenny Jenny

  [Comment ID #65524 Will Be Quoted Here]

  Jo det kan jag förstå. Man blir paranoid av mindre. :)

 17. @Josh – Det är en väl förborgad statshemlighet. Vill inte ha en massa uppspelta brudar hängandes på min dörr i tid och otid.
  Förresten borde du tycka ytterligt synd om mig.

 18. Kimmi: Jag tycker väldigt synd om dig, även om jag är osäkert på varför.

 19. @Josh – skapade mig en otrolig komedi igår när jag hastigt och plötsligt i Vinslöv insåg att jag är norsk medborgare. Jag får inte rösta – alls – för Norge är ju inte ens med i EU!

  Men det struntar jag i. Nu off and away för att fixa röstsedlar för dem som kan och får rösta :-)

 20. Sältinget…
  *dänger till*

 21. nef nef

  @Kimmi–Om Peter Sunde får så bör du få. Iaf om du stadigvarande bor i Sverige, dvs om du är folkbokförd här.

  Ring Valmyndighetens telefonsevice på 020-825 825 och fråga hur du ska gå tillväga för att få rösta.

  nef’s last blog post..Skrikhals? Grabbighet?

 22. @nef – tack snälla! Jag ringer på studsen!

 23. @nef – ser dåligt ut… Sunde är ju medborgare i Finland som är medlemsland i EU, det är ju inte Norge….

 24. nef nef

  Jo, jag kom det efteråt att det självklart är den finska halvan av hans medborgarskap som ger honom den rätten. Surt. :(

  nef’s last blog post..Skrikhals? Grabbighet?

 25. Manne Manne

  fick 80% Pp, men då hade jag typ tagit ställning i ett par andra frågor än bara att fildelning inte ska va olagligt; alla andra valde jag ”Ingen åsikt”

  Fick V 90%, JL 80%, Mp 80%, Pp 80%, Fp 75%, C 65%, Kd 55%, S 55%, M 40%

 26. Jävligt onödigt att överhuvudtaget delta i testet. Finns det inte utrymme att korrekt redogöra för vår politik, ska man inte försöka. Fel är fel.

  Beelzebjörn’s last blog post..DN – fair and balanced

 27. Esbjörn Esbjörn

  Skulle inte problemet med såna här test försvinna (eller minska drastiskt) om man jämte sin åsikt fick fylla i hur viktig frågan upplevs? Antingen på en skala tex 1-10 eller genom att placera ut x poäng för att vikta resultatet?

  Jag har starka åsikter i alla testets frågor (ibland positivt, ibland negativt) utom två där jag inte kan överblicka konsekvenserna, men jag bryr mig oändligt mycket mer om integritetsfrågor än att tvåla till infantila franska bönder. Om jag hade fått markera detta på något sätt hade det antagligen lett till att testet överensstämt med verkligheten.

 28. Skulle inte problemet med såna här test försvinna om DN ägnade sig åt seriös opinionsbildning och rapportering av nyheter, snarare än ’testa dig själv’?

  Jag försökte besvara frågorna utan att använda ’ingen åsikt’. Det var väl SÅDÄR överensstämmande med min position. Behöver jag ’testa’ mina politiska ställningstaganden kan jag lika gärna märka upp en piltavla med alternativ, blunda och kasta.

  Beelzebjörn’s last blog post..DN – fair and balanced

 29. Är inte det pinsamma i detta Piratpartiets totala avsaknad av politik och åsikter i en lång rad frågor som är viktiga för alla som bor inom det område som EU omfattar?

  Jah Hollis’s last blog post..Min oinspiration gör mig en aning oroad

 30. @Jan Hollis:
  Nej…
  Det vore pinsamt om vi hade glömt det. Det har vi inte. Vi gör avsiktligt inga ställningstaganden utanför fokusfrågorna.

  Beelzebjörn’s last blog post..VAD I HELVETE???

 31. Esbjörn: Jo, för att ett test ska vara något sånär rättvisande måste man få bedöma hur viktig en fråga upplevs. Jag instämmer i det.

  Jah Hollis: Nej. Det pinsamma är hur lätt det är att prata vackert om demokrati och frihet, och sen stifta lagar som går i motsatt riktning.

 32. […] Jag svarade för Piratpartiets räkning, och det har väckt uppmärksamhet att jag givit ett svar även på en massa frågor som ligger helt utanför partiets program. Det har lett till diskussion hos bland annat Erik Laakso, Maria Ferm och Enligt Min Humla. […]

 33. […] gör något stort av att det är ett “enfrågeparti”, men som Synesteten sa – de andra partierna vill förändra politiken, men Piratpartiet vill att […]

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: