Skip to content

Ekström är kärringen mot strömmen

Peter Sunde har på sin blogg beskrivit hur man kan kringgå FRA:s dammsugning av kommunikation, något som givit Andreas Ekström en möjlighet till länkbete, och sådana chanser försitter han aldrig. Således börjar han härja om att Peter Sunde därmed är ”samhällets fiende” och ”odemokratisk”.

Det är inte demokrati att säga ”parlamentet har fattat ett i mitt tycke odemokratiskt beslut, och därför tänker jag personligen inte följa det beslutet”. Det är motsatsen till demokrati.

Detta är förstås trams. FRA-lagen reglerar FRA, inte Peter Sunde, mig eller Andreas Ekström. FRA-lagen innebär, givetvis mycket förenklat, att Försvarets Radioanstalt får lyssna i kabel. Den innebär inte att det är olagligt att kommunicera utan att FRA tar del av informationen och det innebär heller inte att det är olagligt att avsiktligt samtala på ett sätt som gör det olagligt för FRA att lyssna. För med den logiken skulle kommunikation i kabel ha varit olagligt före FRA-lagen, eftersom FRA då de facto inte fick avlyssna den. Är det förresten ”odemokratiskt” att skicka fysiska brev?

Vidare är odemokratisk en ganska obehaglig anklagelse att kasta på någon. I Sverige tror jag att det är ungefär det närmaste man kommer att i USA anklaga någon för att vara opatriotisk. Ekström är i det här fallet precis så polariserande som han med jämna mellanrum anklagar piratrörelsen för att vara.

Och nog måste väl Ekström rimligen inse att demokrati är mycket mer än bara allmänna val och parlamentariskt styre? Eller är det odemokratiskt att via teknologisk kunskap hjälpa iranska dissidenter att kringgå skäggjuntans filtrering av Internet för att rapportera vad som händer i landet? Ekström resonerar som att alla beslut som fattas enligt rådande demokratiska regler är rätt och ska följas till punkt och pricka. Jag tycker att det är en mycket naiv inställning. Om vi i god parlamentarisk ordning, med tillhörande vuxenmobbning, fulspel och kohandel, beslutar att muslimer inte får dricka ur samma vattenkranar som oss andra, är man då odemokratisk om man bryter mot den lagen och bjuder en muslim på ett glas vatten från kristenkranen? Och vidare; är en odemokratisk handling alltid fel? När Rosa Parks bröt mot lagen och satte sig på ett bussäte endast för vita, var hon då en samhällets fiende?

Ett av de mest betydande dokumenten för modern demokrati, och definitivt det mest kända, är den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Där kan man bland annat läsa följande (källa: wikisource):

Vi ser dessa sanningar som självklara: att alla människor är skapade jämlika; att de av sin skapare har tilldelats vissa oförytterliga rättigheter och att rätten till liv, frihet och strävan efter lycka finns bland dessa; att regeringar har inrättats bland människorna för att säkra dessa rättigheter och att regeringarna erhåller sina befogenheter genom de styrdas samtycke; att närhelst någon styrelseform motverkar dessa mål så är det folkets rättighet att förändra eller upphäva denna styrelseform och att inrätta en ny enligt de principer som för folket framstår som de mest troliga att påverka deras trygghet och lycka. Klokheten påbjuder att styrelseformer som inrättats sedan lång tid tillbaka, inte bör ändras av alltför lättvindiga eller flyktiga skäl; och likaledes har all erfarenhet visat att människor är mer benägna att lida, om det onda är uthärdligt, än att avskaffa de styrelseformer vid vilka de har vant sig. Men när en lång kedja av missbruk och övergrepp uppenbarar en medveten plan att försätta dem under total despotism, så är det folkets rättighet – det är deras plikt – att avskaffa en sådan styrelseform och att skapa nytt skydd för sin framtida säkerhet.

Thomas Jefferson ansåg alltså att det inte bara var folkets rättighet utan dess plikt att avskaffa en styrelseform som inte har folkets bästa för sina ögon. Var han också odemokratisk? Noterbart är också att paragrafen ovan har en mycket tydlig koppling till ”grodkokning”. Undrar hur texten hade formulerats idag.

Det är faktiskt så att Peter Sunde bara klurar på hur vanligt hyggligt folk kan undvika att avlyssnas av FRA och därmed säkra sin brevhemlighet och kommunikationsfrihet, vilket är viktiga bitar i demokratipusslet. Terrorister och andra element som FRA-lagen påstås skydda oss mot listar ut sådant själv. Något annat vore ytterst naivt att tro.

Nu kanske jag verkar onödigt hård mot Ekström och därför vill jag passa på att säga att Ekström i den efterföljande diskussionen visar uppskattning för de mothugg och argument han får, och visar sig villig att diskutera. Det hedrar honom. Jag inser att det inte kan vara lätt att stå emot den svärm som lätt uppstår – att vara kärringen mot strömmen – och därför respekterar jag den som ändå gör det, och jag är övertygad om att vi bägge är beredda att försvara varandras rätt att yttra åsikter som vi inte instämmer i.

Och så tycker jag att ni måste läsa Göran Widhams utläggning om vad lag faktiskt är.

Tillägg: Beträffande min retoriska fråga om Rosa Parks; ja, hon var per definition en samhällets fiende när hon satte sig på fel säte. I det samhälle hon befann sig då. Däremot har eftervärlden givit henne rätt. Hon utmanade en dum och odemokratisk lag med civil olydnad som medel och så småningom ändrades den.


Andra bloggar om: , , , , , , intressant?

Published inPiratPolitikSamhälle

17 Comments

 1. […] från Sagor från livbåten som ger ett nödvändigt juridiskt perspektiv på saken. Även Josh på Enligt min humla är obligatorisk läsning om du vill veta mer om […]

 2. Specifikt med Rosa Parks var att hon faktiskt inte ens satte sig på ett säte som inte var tillåtet för henne.

  I bussarna i Alabama hade man en flyttbar skylt i bussen, så att de vita alltid kunde få sittplats.
  Och hon satte sig alltså på en plats som var tillåten för henne, men sen kom det på fler vita, och då flyttade busschauffören tillbaka skylten ett steg. Svarta fick inte sitta på samma rad som vita, så även om det bara var en vit som skulle ha en plats, så fick fyra svarta flytta bakåt till ståplatser i bussen.

  Hon vägrade att flytta sig från den plats som hon rätteligen hade satt sig på, det var hela saken.

  Sen blev hon förstås arresterad och allt det där.

  Men hennes vägran gav upphov till den stora busstrejken, som pågick i över ett år, då alla svarta i staden skapade bilpooler, cyklade, gick – men igen åkte buss. Det blev dyrt för bussbolaget.
  Ledare för kampanjen blev en ung, entusiastisk pastor – Martin Luther King.

  Calle Rehbinder’s last blog post..När två bisarra ting krockar uppstår ofrivillig komik

 3. Bra skrivet Joshen!

  ”Nu kanske jag verkar onödigt hård mot Ekström”

  Faktum är att jag tycker det är precis tvärtom. Ekström har tagit varenda chans nu i flera år att klanka ned på piratrörelsen och Piratpartiet. Inget fel med det om kritiken haft substans men det är ju det den sällan har i hans fall. Ekström är en duktig skribent i övrigt men just vad gäller piratfrågor så känns det som att han har en dold personlig agenda…för något annat sätt kommer jag inte på att förklara alla märkliga klavertramp. Mellan raderna får jag en känsla av att det kanske bara är en prestigefråga och att han har svårt att acceptera att han satsat på fel häst, i fel lopp på en hundkapplöpningsbana. Den här kommentaren från hans egen tråd var ju riktigt pinsam (med länkning till inlägget på Opassande):

  ”Se förresten det här: Ledande piratpartist ger mig lite rätt!”

  Förutom att Emma är boss över The Internets så är hon ju dessutom en alldeles särdeles diplomatisk person och mycket just därför en enorm tillgång för Piratpartiet. Hans Blix skulle framstå som Christer Pettersson om han delade rum med Emma. Emma skulle iförd bikini och med lokus Afghanistan till Bin Ladin kunna kommunicera att Muhammed skulle klä i keps utan risk för repressalier. Emma…nej, nu får det vara nog men hon är i varje fall en person som sällan trampar ens de som skulle behöva det på tårna. Med detta sagt så verkar det som att Ekström inte har grepp om ens det. Nåväl, ingen är felfri och med lite tur kanske även Ekström börjar fatta galoppen nu.

  I mina ögon är det för övrigt än mer märkligt att så många högstatusbloggare klappar rygg på honom trots klavertrampen…

 4. @Calle Rehbinder: Intressant info! Kände inte till det där så tackar för kunskapslyftet! :)

 5. Calle: Liksom Thomas får jag tacka för kunskapslyftet. Jag kände inte till de där specifika detaljerna kring fallet Rosa Parks. Men… menar du att de där negrerna (som det fortfarande hette på den tiden) ägnade sig åt bildelning? Och att man ägnade lagen istället för att ge bussbolagen polisiära befogenheter? ;)

  Thomas: Klavertrampen har varit många ja och man kan spekulera i vad den dolda agendan består i. Ibland tycks det bara handla om uppmärksamhet.

 6. Och tack för de berömmande orden också förresten.

 7. Yep. Bildelning, samåkning, kooperativ – vad du än vill kalla det.

  Jag har läst på ordentligt gällande just Rosa Parks, för att hon är ett så lysande exempel på civil olydnad när den är som mest befogad, lagbrott när det är som allra lättast att motivera.

  Visserligen kunde bussbolaget inte stämma negrerna för att de med sin bildelning hotade bussbolagets ekonomi, men å andra sidan kastades bomber in i kampanjledarnas bostäder (som t.ex. Martin Luther King), det brändes kyrkor och sköts skarpt in i de svartas bostäder och kaféer.

  Det var en hätsk stämning.

  Men de vann.

  Minns M. K. Gandhi – ”First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you – then you win”

  Calle Rehbinder’s last blog post..Vinter på Millesgården

 8. Och förresten, angående berömmet. Du är värd det. Varenda smula.
  Och jag ser fram emot att bli din kollega i Sveriges Riksdag.

  Det ska bli hejdlöst roligt.

  Calle Rehbinder’s last blog post..Vinter på Millesgården

 9. Jo, mycket av det där har jag också läst på om, men just detaljerna kring själva bussincidenten var nytt. Sättet man försökte bekämpa och skrämma till lydnad är fruktansvärt och ovärdigt. Jag är full av beundran för de människor som valde att kämpa men inser också hur jävlig situationen måste ha varit för att den kampen skulle vara värd att ta.

  Gandhis ord är träffande och ja, vi kommer att ha skitkul. :)

 10. Svalin Svalin

  Odemokratiskt? Det odemokratiska är väl att stifta en lag som majoriteten inte vill ha och som man uttryckligen har visat.

 11. ”Visserligen kunde bussbolaget inte stämma negrerna för att de med sin bildelning hotade bussbolagets ekonomi, men å andra sidan kastades bomber in i kampanjledarnas bostäder (som t.ex. Martin Luther King), det brändes kyrkor och sköts skarpt in i de svartas bostäder och kaféer.

  Det var en hätsk stämning.”

  Det är just sådana där saker som gör att min egen ibland verbalt hätska syn på demokratisvikarna Fegerley et al fått sin bärkraft och grund. Rosa Parks trotsade med fara för sitt eget liv och från ett gigantiskt underläge allt vad demokratiförakt och brist på mänskliga rättigheter heter. Det är mitt förbannade ansvar att som medborgare närma sig skogstokighetens räjonger när en ynkrygg som Fegerley, från en upphöjd position som ger både makt, pengar och det som allt som oftast medföljer dylikt, inte ens kan visa hederlighet och ryggrad nog att trycka på en sketen NEJ-knapp för att bevara det människor världen över dagligen ger sina liv för. Hans agerande var en stor skymf mot allt vad respekt för demokrati och mänskliga rättigheter heter. Att inte protestera å det starkaste mot detta blir indirekt en skymf mot just sådana som Rosa Parks.

 12. Bengt Svensson Bengt Svensson

  Nej, FRA-lagen reglerar inte FRA. Det behövs ingen lag som reglerar en myndighet, det är bara för ”ägarna” och finansiärerna att skriva ramar och anvisningar för verksamheten och kunna kontrollera att det följs, så är den regleringen klar.
  FRA-lagarna har två uppgifter
  1. Att tvinga operatörer att bryta lagen om brev- och telehemligheter. Därmed är det nog tveksamt om operatörerna tillåts lägga på egen kryptering innan överlämning.
  2. Att tillåta FRA att bryta mot lagar som PUL, datalagring, spridning av uppgifter och andra integritetslagar.

 13. Anita Anita

  Lite OT, men man måste nog om inte vara blind så i alla fall ha rejäla skygglappar på sig för att inte se vad för slags samhälle vi är på väg mot nu. Själv kom jag precis hem från att ha fått uppge namn och adress för att köpa kattmat. Tydligen är det en ny lag som trätt i kraft 2010 som ger handlarna sådana direktiv, tänkt att ”få slut på svarta pengar i handeln”. Vad nu det har att göra med att storebror vill veta vilken kattmat jag köper… Men lite privatliv är vi väl beredd att offra för något så viktigt och livsavgörande som kampen mot svarta pengar/fildelare/terrorister/Tant Agdas mördartomater?

 14. Ähh South Park har ju redan konstaterat vilken stor turd Bono är, är någon förvånad…;)

 15. Ursäkta, la in det i fel inlägg.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: