Skip to content

Barbarerna

I takt med att den forne Monty Python-medlemmen Terry Jones blivit allt mer historisk (läs: gammal) tycks han också intressera sig alltmer för just historia. Tillsammans med BBC-producenten Alan Edeira har han skrivit och producerat böckerna och filmerna Crusades och Medieval Lives. Nu har de kommit ut med boken Barbarerna – Romarrikets historia ur de erövrade folkens perspektiv.

Författarna betonar i förordet att de ”förvisso inte är några experter på området” och det ska man nog ha med sig när man läser boken. Terry Jones och Alan Edeira är inte historiker, snarare skeptiker, och jag får känslan av att de i sin strävan att ifrågasätta den glorifierade bilden av romarriket lägger rätt mycket guld i den andra vågskålen istället. Kanske är det också mycket medvetet. Terry Jones är inget dumhuvud. Själv brukar jag ofta och gärna hävda att man bland komiker hittar några av de skarpaste intellekten.

Boken då. Den är skriven utifrån ett geografiskt perspektiv snarare än ett tidslinjärt. Man presenterar barbarerna utifrån deras geografiska hemvist i förhållande till Rom och inte utifrån deras plats på den historiska tidslinjen. Det är ett intressant grepp. Det ger förvisso en rörig bild av just Rom (igen, troligen avsiktligt) men det är ju inte heller Rom som är fokus i boken. Vi får stifta bekantskap med kelter, germaner, daker, hunner, vandaler, perser och flera andra. Och alldeles oavsett hur lite historiker Terry Jones och Alan Edeira är så får det nog anses vara ett bekräftat faktum att barbarerna inte alls var de ociviliserade vildar som Rom gärna ville att dess invånare skulle tro.

Jones och Edeira argumenterar framgångsrikt för att Roms storhet inte alls bestod i att romarna var mer civiliserade, mer högstående, mer teknologiskt utvecklade än sina grannar. Romarrikets storhet bestod i att de hade sin tids enda stående yrkesarmé och därför kunde de köra över vem de ville, och drog sig heller inte för att göra det. Faktum är att de var tvungna. En yrkesarmé är tärande på ekonomin. Rom behövde erövra landområden för att hålla ekonomin på fötter, men ju större imperiet blev desto större armé behövdes för att försvara gränserna. Det är en matematik som romarna helt enkelt aldrig riktigt fick ihop. Det var sådan matematik som ledde till att Caesar erövrade Gallien, och det är en obehaglig händelse som kastar ett eko in i vår tid.

Kelterna var skickliga metallarbetare och i Gallien satt de bokstavligen på en guldgruva. Vilket drog till sig Roms intresse, och i synnerhet då senator Caesar, som klurade ut en listig plan. Det må så ha varit att Rom ansåg sig lite finare och lite bättre än andra och hade en moralisk rätt att slå ihjäl och förslava icke-romare men man kunde inte säga i senaten att man ville invadera ett annat land för att sno deras naturtillgångar. Därför hittade Caesar en förevändning. Han påstod att ett annat keltiskt folk, helvetierna, rustade för att ta hela Gallien i besittning. Vilket i sig inte var av större intresse, men Caesar framhöll detta som ett hot mot Rom självt. På så sätt lyckades han få sig själv utsedd till Galliens beskyddare år 59 före Kristus.

Känns mönstret en smula bekant kanske?

Caesar tycks i alla händelser ha varit ett av historiens största svin. Under hans fem år som protektor i Gallien dödades uppemot en miljon galler och lika många förslavades. Totalt sett minskade befolkningen med en tredjedel. Och det finns ett och annat som tyder på att Gallien aldrig var under hot från helvetiska vildar. I själva verket tycks det snarare som att helvetierna försökte sig på en välorganiserad folkvandring och att det var sanktionerat av, just det, Caesar.

Hört talas om Dakien? Inte? Det är inte så konstigt. Rom utplånade nämligen alla spår av dess existens, och det lilla vi vet om Dakien är nästan uteslutande sådant som nedtecknats av greker. Dakien besatt kunskap, kultur och dessutom en egen religion som bara försvann efter att romarna utfört ett regelrätt folkmord. Och apropå greker och försvunnen kunskap så besatt grekerna själva kunskaper som gick förlorade när Rom bredde ut sig. Vidden av hur mycket kunskap det rör sig om kan vi bara spekulera i, men grekisk (hellensk) vetenskap återupptäcks i våra dagar. Det tycks klart att de gamla grekerna besatt vissa kunskaper om matematik och mekanik som vi återuppfann sisådär tvåtusen år senare, men den romerska världsbilden är fortfarande så förhärskande att när man gräver fram gammal grekisk teknologi så tror man inte på vad det är man ser!

Jag skulle kunna fortsätta länge till, men då blir det inte en bloggpost utan en bok. Jag tycker att alla som är intresserade av ifrågasättande av sanningar ska läsa den här boken. Inte för att det är viktigt i sig att ifrågasätta romarriket, utan för att det är viktigt att ifrågasätta hur barbariska barbarerna egentligen är. Vi vet inte vilka kunskaper som trampades ner i leran av romerska stövlar. Är vi säkra på att vi inte gör om det, just nu?


Andra bloggar om: , , , , , , , intressant?

Published inBöckerSamhälle

19 Comments

 1. Johan Johan

  Tack för tipset, verkar intressant.

 2. steelneck steelneck

  Romarriket var väl nästan en karbonkopia av det rike som, ja greken, Platon beskrev 300 år före Ceasar i boken Staten, när Glavkon bad Sokrates att beskriva en stat i febertillstånd (vilket utgör avstampet till en stor del av boken).

  Platon grundade också en skola bla. för blivande statsmän, Akademia, som var verksam i över 900 år, den stängdes av kejsar Justianus år 529 e.Kr. Kan du komma på någon annan skola som varit verksam så länge? Det ger en viss fingervisning om det inflytande de gamla grekerna haft. Religionen har troligen haft betydligt mindre betydelse, troligtvis är förhållandet det omvända, de gamla grekerna har nog påverkat en hel del av senare tids religion.

  Många av USAs potentater har ju också öppet deklarerat en viss förtjusning över romarriket, liksom Hitler och andra ledare och ledarskikt med imperiellt storhetsvansinne. Liknande tankar, och jämföresler kunde också dras med det brittiska imperiet (som _Pirater_ slogs mot på världshaven).

  Pirater och det brittiska imperiet.. ja herregud så träffande. Det brittiska imperiet byggde på herravälde över haven, detta var ju på tiden när häst o vagn gällde på landbacken och sjöfart var enda rimliga medlet för kommunikation. Oljan kom, järnvägen kom, automobilen kom och flyget, sedan var det brittiska imperiet kaputt. Grunden för dess existens, herravälde över den tidens kommunikationer, över haven, blev irrelevant. Så över till dagens nya kommunikationer… Jag undrar om någon Pirat insåg hur träffande ordet Pirat i historisk betydelse är?

  Det har alltid handlat om kommunikationer. Civilisationens vagga stod i Babylon, där var knutpunkten för den tidens kommunikationer med kamelkaravaner. Men så lärde sig människor i allt högre grad att bygga båtar och kunna navigera, då flyttades maktcentrum med ekonomi och nav för penningssystem närmare havet, till Biblos. Makten flyttar alltid efter kommunikationerna, eftersom kunskap är makt och kommunikationer förändras med teknik. Biblos låg dock militärstrategiskt oskyddat, så det flyttades en bit upp med bergen, Jerusalem. Där hade makten både tillgång till fiskarnas nätverk på ena sidan och karavanernas på den andra via döda havet.

  Tiden går, centrum för ”intel” flyttas runt, Rhodos, Rom, Malta (korstågens tid), Lissabon. Nu behärskade vi verkligen haven och nu föddes det brittiska imperiet. När oljan kom och tyskarna körde skjortan av de brittiska rykande kolskorvarna på haven, och byggde järnväg till orienten, så knakade det i fogarna, tyskland ledde den industriella revolutionen stort. Men under turbulensen som följde tog världens intel-centrum ett rejält skutt, vilket den nu kommunikations-tekniskt kunde göra, Nantucket. Där föddes t ex. Benjamin Franklins mor och här har än idag världens mediamoguler en årlig trivselkväll i augusti. När sedan tekniken växte ur Nantuckets skyddande sandbankar mot havet så blev det Norfolk och NewYork som delade på att vara nav för strategi och banking. Där är vi idag, med ett nytt imperium, med ny sorts pirater och hela mdivippen och nu har tekniken tagit ett nytt språng.. Men var skall det landa?

 3. Jag vill ju gärna tro att dagens historiker är mera objektiva… att de inte sitter i maktens knä (frånsett då Elisabet Özdalga i Carl Bildts knä).

  Nå, jag såg stordelen av teve-programmen om Barbarerna. Onekligen mycket intressant och bestickande. Och skrämmande hur Romarna – för lång tid – lyckades undertrycka och förtrycka andra folk och kunskaper. Men i längden kan ju inga imperier överleva. Elefanterna blir för stora, kräver för mycket i ”omkostnader”.

  Lars-Erick’s last blog post..Vad representerar partierna?

 4. Lars-Erick: Kulturkaparna! Så klockrent!

 5. Peter Andersson Peter Andersson

  Romarna förstod dock att de måste ge sitt eget folk ”bröd och skådespel”, dit har Alliansen en bit kvar med sin ”utförsäkring och piratjakt”…

 6. @Josh: Mycket intressant inlägg! (Som vanligt.)

  @Steelfinger: Mycket intressant kommentar! (Som vanligt.)

 7. Daniel Daniel

  Jag blir dagligen helt fascinerad över skillnaderna mellan gammelmedia och nya media. De gamla journalisterna klagar över att ”bloggar fördummar” och inte innehåller någon form av kvalitét.

  1: Här är ett klockrent exempel på ett välskrivet och tänkvärt inlägg.
  2: Insiktsfulla kommentarer som inbjuder till diskussion.

  De nu etablerade (gammel-) media/politiker har verkligen blivit den nya ”elefant” som steelneck skriver om… :-)

  Alltid kul att läsa dina inlägg förresten.

 8. @Daniel: Jag är benägen att hålla med.

  De stora gammelmediala bolagen blir alltmer för journalistiken vad de stora skivbolagen är för musiken.

 9. Tack Daniel. Och tack till Steelneck för att han som vanligt förgyller bloggvärlden genom att spinna vidare i sina kommentarer.

 10. Jerker Montelius Jerker Montelius

  Det värsta är att det går lätt att sitta i ett land som inte varit i väpnad konflikt på 200 år kritisera hur rommarna handlade för ca 2000 år sedan. Jag tror att vi överhuvudtaget inte förstår förutsättningarna.

  1. Det var en brutal värd. Romarna var inte överdrivet brutalare än andra liknade imperier.
  2. Romarna var inte ensamma. Under stora delar av sin historia slogs de mot Katargo.
  3. Romarna visste att det var ett bokstavligt ’vinna eller försvinna’ spel de spelade. Dakien fick lära sig det den hårda vägen.

  Det värsta är att jag tror det är naivt att tro att romartidens brutalitet är en historisk parentes.
  Vill man inte gå samma öde till möte som dakerna så gäller det gamla romerska citatet
  ”Que deciderat paxem para bellum”

 11. Jerker: Du har givetvis rätt i att det är vanskligt att kritisera romarna idag när vi omöjligt kan sätta oss in i deras verklighet. Men poängen i allt det här är att romarna under lång tid framställts som mindre brutala och mer civiliserade och högstående än sin omvärld. Det är förmodligen inte sant.

  Intressant blir det när man börjar fundera kring varför den bilden levt kvar. Det första och viktigaste är att romarna var duktiga på propaganda och begagnade sig av krigskorrespondenter som levde med armén och rapporterade hem. Förutom att det låg i Roms intresse att framställa fienden som vild, smutsig, omoralisk och otäck så måste sakligheten i det förfarandet förstås ifrågasättas. Moraliska betänkligheter är bara ivägen för soldater, så hur påverkas en reporter av att leva tätt inpå soldaterna? Det är en fråga man bör ställa sig även idag.

 12. Björn Persson Björn Persson

  Steelneck: ”Platon grundade också en skola bla. för blivande statsmän, Akademia, som var verksam i över 900 år, den stängdes av kejsar Justianus år 529 e.Kr. Kan du komma på någon annan skola som varit verksam så länge?”

  Enligt Wikipedia var skolan som stängdes 529 inte densamma som Platon grundade.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Platons_akademi

  Wikipedia listar tre fortfarande verksamma universitet som ska ha grundats före 1110:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_universities_in_continuous_operation

  Uppgiften om universitetet i Paris verkar vara osäker men åtminstone två – Bologna och Oxford – har tydligen varit verksamma i över 900 år.

  Icke desto mindre är det sant att grekerna hade omfattande kunskaper. Den som till äventyrs inte har hört talas om Antikytheramekanismen bör genast rätta till den saken.

 13. @Josh: ”Moraliska betänkligheter är bara ivägen för soldater, så hur påverkas en reporter av att leva tätt inpå soldaterna? Det är en fråga man bör ställa sig även idag.”

  Det där är mycket intressant mot bakgrunden att vi är alla människor av kött och blod och extremt mottagliga för den påverkan som ett krig för med sig. Det är inte svårt att förstå att s.k. ”embedded journalists” påverkas subjektivt av att vara så lierade med de som (också) skall granskas.

 14. Claes Claes

  Först Michael Palin med sina resor och nu Terry Jones, snart har väl hela Monty Python-ensemblen deklarerat sig geografer. Intressant bok!

 15. Celsius Celsius

  Jag vill dra ut några paralleller här, tack för inspirationen. Det är det som är nyttan med historia – att förstå nutiden.

  Ett imperium måste alltid kapa åt sig ett överskott av resurser på ett eller annat sätt. Man behöver en välståndsmotor. Romarna hade sin stående arme som koloniserade omvärlden så långt man kunde. Effekterna av detta för Italiens räkning har rimligen avklingat.

  Det nästa exemplet är britterna och för all del nästan hela Europa. Man använde sin sjöfart som motor för att kolonisera en massa länder och sno åt sig för glatta livet. Europa är fortfarande rikt på grund av den ”boost” man fick av koloniseringen.

  USA kom därnäst. Intressant nog en före detta koloni, men det var ju britterna också, under romarna, liksom stora delar av Europa. USA behövde inte våldföra sig på andra länder till en början. Med alla resurser som fanns inom landet var det knappast möjligt att misslyckas. Man vande sig och är fortfarande vana vid en slösarkultur som nästan är obscen. Därför blev man tvungna att så småningom fuska och lura till sig och sedan med våld knycka resurserna när de inhemska inte räckte. Men början till slutet på hegemonin borde rimligen ha inletts.

  Vad kommer nu? Kina, förstås! Det har varit uppenbart i tio år, minst. Vilka resurser har man? Vad är välståndsmotorn? Kolonisering i klassisk mening pysslar man inte med, men man har rest runt och köpt upp naturtillgångar i den sista kontinent där det fortfarande finns ett överflöd – Afrika. Med dessa resurser i kombination med sitt strategiska humankapital (som Afrika saknar) kommer man att förskjuta den globala ekonomiska jämviktspunkten till Asien. Man är inte ovana vid att vara imperium heller precis, men mer i närområdet, ungefär som Rom, som är futtigt i historisk jämförelse med Kina!

  Afrikas naturresurser tillsammans med kinesiskt humankapital blir således motorn till nästa imperium. Ser ni skillnaden? Just det! Avsaknaden av våld! Man köper resurserna i stället för att stjäla dom. Ett nytt grepp i imperiebranschen och ett ganska lovande och intressant trendbrott.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: