Hoppa till innehåll →

Samhällets vibrerande strängar

Photo by jromie0924 on Foter.com / CC BY-ND

Personlig integritet är något som det talas om ofta, men som samtidigt är oerhört svårt att få grepp om. Vad är det och varför är det viktigt? Vanligast är att integritet nämns mer eller mindre som en bisats i ett resonemang om varför övervakning är farligt. Men om man istället vänder lite på perspektiven och fokuserar på varför integriteten är viktig? I det här fallet är definitionen av integritet är kort och gott privatliv, och rätten därtill.

För att förstå varför integritet är viktigt måste man sätta det i samband med våra opinionsfriheter; yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet. Lägg därtill också religionsfrihet, föreningshemlighet, mötesfrihet, budbärarimmunitet, brevhemlighet, med mera. Det är i koppling till dessa olika principer som integriteten är viktig.

För utan rätten till ett privatliv där statens olika företrädare såväl som andra aktörer saknar insyn faller i stort sett alla ovan nämnda principer. För hur kan vi hävda brevhemlighet om staten läser vår post? Hur kan vi hävda föreningshemlighet om staten utan större ansträngning kan titta på våra medlemskort, eller mötesfrihet om staten ständigt kan kontrollera var vi befinner oss? Och hur ska vi kunna hävda åsikts-, religions-, eller ens yttrandefrihet om staten kartläggningar alltid kan tala om vad vi tycker?

För åsiktsfrihet är inte bara friheten att ha en åsikt, utan också friheten att hålla den för sig själv. Och yttrandefrihet är inte bara friheten att yttra sig utan också friheten att låta bli. Vad vi uttrycker i det privata är inte nödvändigtvis vad vi är beredda att stå för offentligt, och det på goda grunder. I privata samtal prövar och omprövar vi våra åsikter, slipar våra argument och lär oss av varandra så att vi kanske en dag känner oss redo att även i det offentliga utnyttja våra opinionsfriheter. Tar vi bort möjligheten att prata ostört tar vi också bort grogrunden för opinionsbildning, och med det tar vi också bort ett av demokratins fundament.

De idéer som slutligen blir ideologi och politik uppstår inte ur tomma intet. Icke heller är de resultatet av en enskild tänkare som suttit på sin kammare och klurat. De är resultatet av tusen och åter tusen kommunikationer mellan människor, ett ständigt och oöverskådligt utbytande av tankar. Dessa kommunikationer är det demokratiska samhällets vibrerande strängar.

Det finns förstås många andra goda skäl till varför rätten till privatliv är viktig, men ur ett demokratiskt perspektiv ser det ut så här. Om människor inte känner sig säkra på att de kan kommunicera ostört kommer vissa tankar aldrig att kommuniceras alls. Då slutar stora delar av demokratins strängar att vibrera, och kvar blir bara en handfull godkända toner. En likriktning. En majoritetens diktatur. Ett stagnerat samhälle där förändring blir omöjligt.

Därför är såväl integritet som opinionsfriheterna centrala för demokratins välmående. Det största hotet mot demokratin är inte statskupper eller yttre hot, utan medborgarnas tystnad.


Andra bloggar om: , ,

Publicerat i Pirat Politik Samhälle

3 kommentarer

  1. […] förklarade hon det grundläggande i varför rätten till privatliv måste skyddas, varför det är viktigt och inte bör kompromissas med. Jag tar mig friheten att citera ett helt stycke ur hennes […]

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: