Skip to content

Är Åkesson mytoman?

Det måste vara jobbigt att vara mytoman. Särskilt om man är chef för en organisation vars verksamhet befinner sig i rampljuset och man själv är framknuffad av regimen för att försvara den. För på något annat sätt än att Ingvar Åkesson är just mytoman är det svårt att förklara hans vanemässiga lögner. Om han tycker att lagen är så bra som han hävdar, varför kan han då inte kalla saker vid dess rätta namn? Varför fortsätta förneka och låtsas att vi inte pratar om massövervakning när det faktiskt är precis vad det handlar om?

Tidigare i veckan har Åkesson fått försöka förklara sig via chatt i Expressen och DN. Han har problem att hålla sig till sanningen, något som märks inte minst av att han säger emot sig själv. Det blir nämligen så när man ljuger – man är tvungen att minnas exakt vad man har sagt tidigare och när man får svara på frågor om och om igen, inte sällan varianter av samma fråga, så kommer man förr eller senare att säga emot sig själv.

Jag ska visa er ett par exempel. I chatten på DN säger Ingvar vid ett tillfälle:

Vi får inte, kan inte och vill inte spana på svenska folket.

Men senare, i samma chatt, kan vi läsa (som svar på frågan ”Hur garanterar ni att mina krypterade mail till en kompis i London inte dekrypteras av er och läses av tjänstemän på FRA?”):

Så länge som din kompis i London inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer era mail inte att läsas av tjänstemän på FRA.

Qué? Hur ska den här svenska medborgarens mail kunna fastna i FRA:s nät om FRA inte får, inte vill och, framför allt, inte kan spana på svenska folket? För att Ingvar Åkesson ljuger! Påståendet att FRA inte kan spana på svenskar är det larvigaste av allt. Klart de kan!

Åkesson upprepar sina självmotsägelser i Expressens chatt.

FRA kommer inte att övervaka vanliga människors internetvanor eller ta del av deras e-post, telefonsamtal, sms, fildelningar etc.

Så länge som din utländske vän inte sysslar med exempelvis terrorism eller utländska underrättelseoperationer riktade mot Sverige kommer ingen på FRA att ta del av er konversation.

En annan lögn Åkesson envisas med att dra är den där om att FRA bara sysslar med försvarsunderättelser. Till exempel här, återigen från Expressens chatt:

FRA ägnar sig absolut inte åt åsiktsregistrering. FRA arbetar med försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarsunderrättelseverksamhet har inget med brottsmisstankar att göra. Underrättelserna används inte som bevis mot någon i ett rättsligt förfarande, utan riktas mot stater och organisationer vars verksamhet påverkar svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Underrättelserna används i övrigt för att kartlägga yttre hot mot landet. FRA:s verksamhet ska inte blandas samman med den verksamhet och de misstankebegrepp som finns inom den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet som polisen bedriver. Enligt försvarsunderrättelselagen får det inom vår verksamhet inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som ligger inom ramen för polisens brottsbekämpande verksamhet.

Men i DN-chatten kan vi läsa följande:

De kunder om FRA har är beslutade av regeringen och utgörs just idag av regeringen själv i form av Utrikesdepartementet och Försvarsdepartement , Försvarsmakten med bl a Insatsstaben INS och den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST, Rikspolisstyrelsen med bl a Säkerhetspolisen SÄPO, och Kriminalunderrättelsetjänsten KUT.

Det här är förvisso inget nytt. Vi vet redan att FRA har ”polisiära kunder”. Men det är beklämmande att Åkesson ena stunden försöker lugna sina kritiker med att man bara ägnar sig åt försvarsunderrättelseverksamhet när det inte är sant. Och Åkesson försöker inte ens dölja detta faktum. Varför inte, om försvarsunderrättelselagen inte medger att FRA spanar åt polisen? Det är faktiskt ganska fiffigt. Jag ska låta Åkesson förklara.

FRA får enligt försvarsunderrättelselagen inte lösa brottsbekämpande uppgifter, men får lämna stöd till brottskämpande myndigheter.

Alltså kan FRA, genom att bereda sig tillgång till svenskars kommunikation, ”råka” hitta massor av spännande saker som polisen kan vara intresserad av. Av en slump liksom. Fullt lagligt, och ändå ljuger Åkesson om det. För att han kan. Ett typiskt mytomaniskt drag.

Åkesson utgår från att vi är dumma i huvudet om han tror att han ska komma undan med sina lögner. En antydan om hans inställning gentemot sina kritiker kan man också finna i chatten.

Många debattörer har presenterat sig själva som sakkunniga, IT-experter, underrättelseexperter och så vidare, men signalspaning är en kvalificerad verksamhet. Om man inte har egna kunskaper om detta, borde man kanske vara försiktig med att utge sig som expert.

Jag håller med om att man inte ska presentera sig som expert på områden man inte har egna kunskaper om. Just därför ska Åkesson akta sig noga för att utmåla sig som expert på hur internet fungerar. När det kommer till det tekniska kring hur information överförs i kabel, till exempel ett epostmeddelande, då litar jag alla gånger mer på Oscar Swartz, Jonas Birgersson och Bahnhof. De är inte glada amatörer, de har för fan varit med och byggt upp det nät som FRA vill in och rota i. Skulle de inte veta vad som är möjligt och inte? Verkligen?

Ibland träder någon fram och säger att det är skillnad på att vara FRA-motståndare och att vara kritisk till massövervakningslagen (ja, vi bör kalla saker för vad de är och inte ägna oss åt att kalla grejer för söta saker som patriot act för att lura folk) och det håller jag med om. Tidigare har jag nöjt mig med att vara massövervakningslagsmotståndare (någon som vill vara med och tävla i särskrivning?) men Åkesson gör så usel reklam för sin verksamhet att jag, och säkert flera med mig, håller på att tippa över till att bli regelrätta FRA-motståndare. Starkt jobbat, Ingvar! När du blir arbetslös för att vi bommat igen din lekstuga på Lovön, gör oss alla en tjänst och bli inte PR-konsult.

If privacy had i gravestone, it might read ”Don’t Worry! This Was for Your Own Good.”

– Mother Blessing, ur John Twelve Hawks The Dark River


Andra bloggar om: , , , , , , intressant?

Published inPolitikSamhälle

37 Comments

 1. Det är lite som en relation som startade med ett problem, som utvecklades till en kris, som sen blev så infekterad så att det inte går att komma ur det på annat sätt än att helt enkelt göra slut på den. *yrar*

 2. Lite grann så ja. Det börjar med att den ena parten börjar ifrågasätta vem man umgås med, fortsätter med att samma part börjar snoka igenom ens mobiltelefon och mailbox och slutar förr eller senare med att nämnda part står och gömmer sig i buskarna utanför krogen när man är ute med polarna. Eller helt enkelt ger en stryk.

 3. Petter Ericson Petter Ericson

  Ett annat fint chat-citat är när Åkesson får frågan ”Kommer FRA att få tillgång till en kopia av all gränsöverskridande trafik?”, och Åkesson svarar ”Nej”, med en lång utläggning som innebär att svaret lik förbannat är ”Ja”.

 4. ”Vi får inte, kan inte och vill inte spana på svenska folket.”

  Kan ju fundera på varför dom då ansåg sig behöva världens i dagsläget 11:e snabbaste superdator?
  Lira Tetris?
  Den där prylen var väl nr.2 på listan när dom beställde den om jag inte missminner mig, och klarar förmodligen av att lyssna på hela svenska folkets kommunikation 28 ggr om and then some.

  Spekulation från min sida förvisso då jag knappast är någon expert på området.

  Yrvaken’s last blog post..Sweet

 5. Allt det där andas informationsavdelningskrift och klipp och klistra. Att det inte håller… De har inte räknat med att folk ska vara så ettriga att de ska sätta sig in i vad det står ordagrant i den eländiga lagen när de börjar harva runt med att ”bara direkta hot mot rikets säkerhet yada yada yada”, NEJ, det är inte vad det står!!!

  Jessika’s last blog post..Familjemiddag

 6. Johan Öbrell Johan Öbrell

  Problemet verkar vara att de (förespråkarna) inte räknar automatisk behandling som integritetsbrott. Det är uppenbart att Åkesson i chatterna inte kopplar filtreringen till avlyssning.

  Vi borde skriva ut ett gäng dokument som motsvarar dels vanliga mail, dels sms och dels ”terrorist-mail”… köra dem genom en dokumentförstörare (eller för att vara rättvisa riva dem i små bitar som man märker med avsändare, mottagare, och ”serienummer”), blanda runt och skicka det hela till Åkesson och be honom plocka ut ett ”elakt” mail utan att titta på någon del av de andra.

 7. Petter: *S* Ja, det hela är rätt komiskt faktiskt.

  Yrvaken: Det behövs säkert en rätt vass dator för att spana på all trafik som passerar genom Sverige vare sig det rör sig om svenskar eller inte. Problemet är dock att FRA inte kan avgöra om det ÄR en svensk man spanar på utan att låta datorn titta på det.

  Jessika: Nej precis. Det är inte vad det står.

  Johan: Det där är ingen dum idé alltså. Faktiskt är det en riktigt bra idé.

 8. Johan Öbrell Johan Öbrell

  Det kanske inte ger någon effekt att skicka det till Åkesson (han lär ju inte ändra åsikt) men man skulle kunna göra något liknande för riksdagsledamöter för att illustrera tekniken.

 9. Rikard Rikard

  Så här skriver Åkesson i Expressen-chatten:

  ”Det är skillnad på att ha tillgång till trafiken och att faktiskt välja ut den och granska den. FRA kommer bara att välja ut den trafik som är relevant för våra inriktningar och endast den trafiken behandlas med sökbegrepp. Den mening du citerar står inte i lagen, utan på sidan 83 i propositionen. Men ett par sidor senare står det även att en datareduktion kommer att genomföras vid samverkanspunkterna.”

  Så här står det i lagen, enligt propositionen:

  2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om
  elektronisk kommunikation

  6 kap.
  19 a §
  För att inhämtning av signaler i
  elektronisk form enligt lagen
  (2007:000) om signalspaning i
  försvarsunderrättelseverksamhet
  skall kunna ske, är operatörer som
  äger tråd i vilka signaler förs över
  Sveriges gräns skyldiga att överfö-
  ra dessa till samverkanspunkter.
  Varje sådan operatör skall anmäla
  en eller flera samverkanspunkter
  till den myndighet som regeringen
  bestämmer. Regeringen eller, efter
  regeringens bemyndigande, till-
  synsmyndigheten får meddela fö-
  reskrifter om samverkanspunkter.
  Samtliga operatörer som för
  signaler i tråd över Sveriges gräns
  skall till den myndighet som reger-
  ingen bestämmer lämna sådan
  information de innehar som gör
  det enklare att ta hand om signa-
  lerna.
  Samtliga operatörer skall utföra
  uppgifterna enligt första och
  andra stycket så att verksamheten
  inte röjs.

  Således står det förvisso inte i lagtexten att ”all trafik ska väljas ut och granskas”, nej. Men signalerna ska in i samverkanspunkterna och där väljas ut.

  Det stycke i propositionen som Åkesson hänvisar till angående ”datareduktion” är:

  ” För att en ändamålsenlig signalspaning skall kunna ske måste signaler i
  elektronisk form enkelt kunna tas om hand av myndigheten, vilket bl.a.
  betyder att datareduktion behöver genomföras. Detta innebär att huvud-
  delen av de levererade signalerna sållas bort. För att myndigheten skall
  kunna göra detta behövs vissa ingångsvärden från operatörerna, dvs.
  även från sådana operatörer som inte äger tråd. Dessa ingångsvärden kan
  exempelvis bestå av förbindelsernas benämning, arkitektur, bandbredd,
  riktning, typ av signalering, vilka som hyr förbindelser av operatören
  m.m., dock inte detaljuppgifter om speciella skydd för konfidentialitet
  som operatörerna exklusivt tillhandahåller slutkunder. Uppgifterna be-
  hövs också för myndighetens vidare förädling av informationen. Den
  information som skall överföras till Försvarets radioanstalt är sådan som
  operatörerna redan har i sina system. Någon skyldighet för operatörerna
  att anpassa denna information skall inte föreskrivas. För att signalerna
  enkelt skall kunna tas om hand skall operatörerna informera om kom-
  mande förändringar i sina system för att myndigheten i god tid skall kun-
  na förbereda sig. Med god tid avses den tid som operatören normalt an-
  vänder för att besluta om ändring i sitt nät.”

  Så, all trafik ska in i ”samverkanspunkterna” och där reduceras med hjälp av ”förbindelsernas benämning, arkitektur, bandbredd,
  riktning, typ av signalering, vilka som hyr förbindelser av operatören m.m., dock inte detaljuppgifter om speciella skydd för konfidentialitet som operatörerna exklusivt tillhandahåller slutkunder”

  Dels så är det där så luddiga begrepp (vad, exakt är ”förbindelsernas benämning”?). Dels så är det uppenbart att misstag kommer ske, eftersom det ju enligt Tolgfors et al. ju ska spanas på hot man inte ännu känner till vilka de är. Det är alltså inte uteslutande frågan om att spana på i förväg kända terrorister. Vore det så, skulle man ju kunna begära av domstol att få avlyssna kända personer men det har ju avvisats gång på gång.

  Alltså är stycket om datareduktion otydligt och knappast en garanti för att vanliga svenskar inte ska avlyssnas. Reduktionen präglas av godtycke och svepande beskrivning.

  Dessutom är det ju ”myndigheten” (FRA) som ska utföra själva datareduktionen, vilket torde göra det tydligt en gång för alla att de berett sig tillgång till all trafik (massavlyssning).

  Avslutningsvis avslöjar Åkesson sig när han i DN skriver som svar på frågan om känsliga uppgifter (till exempelvis journalister) som avlyssnats:

  ”[…]upptagningar eller uppteckningar av uppgifter omgående ska förstöras om innehållet avser uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller”

  Men? Man skulle väl reducera bort trafik som inte var i linje med inriktningen? Varför, och hur i hela friden, ska man förstöra uppgifter man inte sparat?

 10. Rikard: Ett mycket bra förtydligande som en gång för alla visar att Åkesson ljuger.

 11. […] opinionsbildning igen, och har chattat både på DNs och Expressens nätsidor. Där sprider han rena lögner om vad som kommer hända med lagen. Förbryllande. Men tro inte mig, för all del, läs […]

 12. nxsty nxsty

  Du glömde den här:

  I en artikel på SvD försöker Ingvar Åkesson förklara hur kabelspaningen skulle skydda svenska trupper utomlands, ett argument som förts fram av politikerna. Då säger han:

  ”–Det skulle alltså vara kommunikation mellan personer som utgör hotet, talibaner främst, om aktiviteter som de planerar.

  Talibanerna behöver alltså mejla till varandra om ett planerat attentat mot svenska trupper. Mejlet behöver sedan passera en kabel just vid Sveriges gräns – och där ska det snappas upp av FRA.

  Hur stor är sannolikheten för att det ska hända?

  –Den är inte så stor att vi för fram det som ett argument för den här lagen. Vi skulle nog kunna spana mot ett sådant hot utan kabelaccess.

  Ingvar Åkesson tystnar ett ögonblick.

  –Det är inget bra argument för lagen. Kommunikationerna där sker mest i etern.”

  Men senare i en artikel i DN använder han precis samma argument själv, trots att han tidigare sagt att det är nonsens:

  ”Vilka syften har då kabelspaningen? Ingvar Åkesson räknar upp några. IT-attacker är ett växande problem och ett av de största hoten mot rikets säkerhet, säger han. För att avvärja sådana krävs spaning i kabel. Spridning av massförstörelsevapen och terroristattacker oroar honom också.Och tvärt emot vad vissa kritiker säger är spaningen, enligt honom, betydelsefull för Sveriges utlandsstyrkor.

  - Det finns mycket, mycket information på det som vi kallar för det globala nätet, till exempel om säkerhetsläget i Afghanistan. Den kan vi komma åt genom den här kabelaccessen. Tro det eller ej, det är väldigt mycket trafik som går genom Sverige.”

 13. Ajuste! Jag hade redan hunnit glömma att han tidigare sågat Afghanistanargumentet. Tack för påminnelsen!

 14. Oavsett om det skyddar utlandsstyrkor eller ej är det ju ett rejält dåligt argument. Att tvingas inskränka våra rättigheter för att skydda utlandsstyrkor är ju vansinnigt, då våra militära styrkor finns till just för att skydda våra rättigheter. Vansinne!

 15. Erastmus Erastmus

  nxsty och joshua_tree,

  Åkesson sade detta ja, och sedan kom förmodligen politikerna på att det inte var någon vidare idé för honom att sumpa deras argument. Så ett par dagar efteråt kom detta: http://www.fra.se/nyhet-0326.shtml

 16. Dennis Nilsson Dennis Nilsson

  Tips till Åkesson & Reinfeldt;

  Om man talar sanning så behöver man inte ljuga.
  – Jeff Farias

 17. [Comment ID #47426 Will Be Quoted Here]

  Där ser man. Regimen tog Ingvar i örat?

 18. [Comment ID #47427 Will Be Quoted Here]

  Och ska man ljuga ska man ljuga så oerhört att ingen kan tro att någon skulle hitta på något så stort. Tror det var Hitler och Goebbels och gänget som la fram den tesen.

 19. Eller if it sounds too good to be true, it probably is.” Och så kan man göra egna varianter av det.

  Vill man dra paralleller till enklare saker än litterära citat så kan man t ex löst citera en scen ur filmen Who framed Roger Rabbit.
  ”A freeway? What the hell is a freeway?”
  ”Cars everywhere. Lane after lane with cars!”
  ”Only a (car)toon would come up with that stupid idea!”
  aka Är man tillräckligt galen kan man komma på vad som helst, såsom historien har bevisat. Dessvärre.

  Jessika’s last blog post..Yay!

 20. […] 8, 2008 Är Åkesson mytoman? Posted by onasut under Uncategorized   *Är Åkesson mytoman? Tidigare i veckan har Åkesson fått försöka förklara sig via chatt i Expressen och DN. Han har […]

 21. Du Josh, prenumerationsgrejen har slutat funka, åtminstone för mig.

  Jessika’s last blog post..Fira!

 22. Det låter konstigt. Jag prenumererar på mitt eget flöde för att se att det fungerar, och det fungerar för mig.

 23. Flödet är helt okej, prenumerationen på kommentarer (sorry jag var otydlig) har slutat funka.

  Jag mixtrar däremot med en annan blogg där själva prenumerationen har slutat funka och med det flödet men prenumerationsprogrammet säger att den prenumererar. Nej, det gör du inte…

  Jessika’s last blog post..Fira!

 24. Ah! Du menar prenumerationen på kommentarer via mail? Jävlar, den har jag helt glömt bort. Den har antagligen inte fungerat sen jag bytte webhotell. Jag ska ta en titt på den. Men du vet att man kan hålla koll på kommentarsflödet på samma sätt som med inläggen va?

 25. jo nu ser jag… jag ska prova med den, den har gått mig helt förbi.

  Jessika’s last blog post..Fira!

 26. björn björn

  Fajaf, Magnus Brahn blogg numera (tidigare undergroundsite med prostitution, knark, underground, nyliberalism mm)

  Jag har anmält till polis tidigare (minst 2 prostituerade kvinnor med bloggar: Esmeralda och Veronika) också anmält för uppvigling och fö försökt få programmet Efterlyst/insider intresserat (behöva kontakta medierna för sätta dit brottslingar)

  Stockholmspolisen känner till detta (hahha)
  Korruption
  Buggat och tex FRA känt till och har bevis

  Poliskår som begår brott och själva är korrupta (enda förklaringen).
  Stockholm (nyliberal anda sas) och nu med outsourcing= väck med den typen som med stor frekvens är sammankopplat med detta (peer review = andra , sossepoliser sas som kanske inte är så kompetenta, kan ange dessa som ibland är mer teknikkunniga)
  Inte ett pensionspoäng
  Demokratisk mm skandal att dessa fått husera i en stad
  Egentligen bara skickas till Svalbard= där man får klara sig själv om man kan försörja sig (så vill ju dom göra med andra så dom kan själva drabbas av samma öde)

  Övrigt
  Hacking (LO site, SSU inför valet och känt SSU hat)
  Knark

 27. Lupus Lupus

  Björn, skämtar du bara eller är det så du brukar uttrycka dig? Hursomhelst så fattar jag inte vad du menar.

 28. Lupus: Han brukar uttrycka sig sådär. Ingen förstår vad han menar. Ingen vet om han skämtar.

  Björn: Du har anmält prostituerade till polisen? För vad? Prostitution är inte olagligt.

 29. Björns gränslösa lek med ord. Kommer man att minnas länge. Din egna försök påminner mest om en sur uppstötning.

  smith’s last blog post..Övervakning

 30. [Comment ID #47596 Will Be Quoted Here]

  Här, ta en samarin.

 31. Bajsmannen jobbar på FRA…

  Ber om ursäkt för den något oseriösa titeln. Men det skrivs så väldigt mycket bra om FRA-lagen att jag inte ens orkar länka alla inlägg jag skulle vilja – så jag tänkte att det inte skadar att ge den här tragiska historien en lite lättsamma…

 32. […] från det första, så kändes det lite kaka på kaka. Jag rekommenderar dock lite läsning av Josh, som sätter fingret på spiken. Han har dessutom en liten pedagogisk bild över hur FRA:s […]

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: