Alollola soseror inontote upoppop totilollol sostotororebobrororor

Idodagog hoharor PoPiroratotpoparortotietot enon hohelolsosidodesosanonnonononsos i DoDNoN. Anonnonononsosenon dodeloltotaror i enon DoDNoN:sos rorekoklolamomcocupop ocochoh kokosostotadode 90 000 kokrorononoror. PoPenongogaror sosomom vovi gogenonomom lolånon ocochoh dodononatotiononeror sosamomloladode inon boblolanondod vovårora gogroräsosrorötottoteror. MoMänonnonisoskokororsos voviloljoja atottot sostotälollola upoppop äror roröroranondode.

Anonnonononsosenon hoharor etottot enonkokeloltot bobudodsoskokapop momenon äror soskokrorivovenon popå rorövovarorsospoproråkok. LoLitote foföror atottot dodetot äror rorololigogtot ocochoh lolitote foföror atottot dodetot fofåror fofololkok atottot hohajoja totilollol, momenon ocockoksoså foföror atottot dodetot äror enon enonkokelol foforormom avov kokrorypoptoterorinongog. NoNi kokanon vovarora sosäkokrora popå atottot etottot kokomommomanondode sostotegog i övoverorvovakoknoninongogsossosamomhohälolloletot äror atottot foförorbobjojudoda kokrorypoptoterorinongog avov poprorivovatot kokomommomunonikokatotionon. I Enongoglolanondod äror dodetot roredodanon totvovånongog popå atottot lolämomnona utot kokrorypoptoterorinongogsosnonycockokelolnon totilollol popololisosenon omom dode vovilollol gogå igogenonomom dodinon dodatotoror.

SoSätottot sostotopoppop foföror dodumomhohetoterornona i hohösostot. RoRösostota popiroratot.

Behöver du hjälp att dekryptera? Klicka här.


Andra bloggar om: , , ,

17 reaktioner på ”Alollola soseror inontote upoppop totilollol sostotororebobrororor

  1. Christer: Hur ska det där utläsas? Som ett eller två L? Does not compute! ;)

    DRF: Ja jag såg det. Fattar inte. Adressen är alltså http://www.rövarspråket.se men av nån anledning översätts å och ö till dumheter. Hur får man till en korrekt länk till en adress med nordiska tecken?

  2. Daniel: Nej länken var trasig här med. Jag bytte ut den till den länk Andreas rekommenderade. Och tack för tipset om hur man navigerar på reklamcup-sidan. Att man ska behöva den hjälpen är mer än lovligt fail.

  3. Läsa rövarspråket är ju lite som att läsa med omkastade bokstäver.. det bara flyter på och går helfint att läsa ändå. Vad fint! :)

  4. Tack Daniel, där är den ju!

    Det finns antagligen värre gui:n än det reklamcupen har producerat, men jag tvivlar.

Kommentarer inaktiverade.