Skip to content

Mycket vill ha mer

Henrik Pontén och Antipiratbyrån är i farten igen. Inte ens ett år efter att de fått Ipred, en lag som ger privata intressen polisiära eller rent av extrapolisiära befogenheter, gnölar de och vill ha mer. För Ipred räcker inte. Direktlinje till polisen räcker inte. Att privata intressen får tillgång till bevismaterial räcker inte.

Pontén och hans anhang anser dagens lagstiftning otillräcklig eftersom bittorrentteknik är för svårspanat. Precis som vi påpekade under Pirate Bay-rättegången är det hopplöst att säkerställa bevismaterial om vem som egentligen tillhandahållit vad. Det hindrade förstås inte tingsrätten från att fälla The Pirate Bay, men förhoppningsvis kommer hovrätten senare i år att slå fast att man inte kan hålla vägverket ansvarigt för att bankrånare använder vägnätet.

Pontén säger att lagen är otillräcklig och uppmanar lagstiftarna att våga modernisera den. Äntligen något vi är överens om! Modernisera upphovsrätten så att den kommer i samklang med sin tid.

Det är hög tid att sluta lyssna på Pontén och upphovsrättsmaffian nu. Privata intressen ska inte kunna beställa lagar. De kommer aldrig att ge sig. De fick lillfingret och sedan hela handen (istället för kalla handen) och nu vill de ha lagligt stöd för att skicka människor svarta handen. Pontén säger det nästan rakt ut; man vill ha möjlighet att skicka utpressningsbrev (även om man väljer att kalla det varningsbrev) till misstänkta fildelare, och det ska vara en ”oberoende organisation” som sköter det. Hur oberoende? Lika oberoende som Netopia, som backas upp av hela den upphovsrättsindustriella gräddan? Lika oberoende som Tomas Norström, domare i TPB-målet som bara råkade sitta med i flertalet intresseföreningar kring upphovsrätt, tillsammans med skivbolagens företrädare Monique Wadsted, Peter Danowsky och Henrik Pontén?

Istället för att lyssna på Pontén borde man lyssna på Jonas Birgersson. Han förklarar sakligt varför bittorrent är svårspanat men understryker att det inte är byggt i det syftet. Däremot finns det teknik som är avsedd för att vara omöjlig att spana på, och blir dylikt allmängods så kommer också allehanda betydligt obehagligare element att använda det för att dölja sin verksamhet. Logiken torde vara uppenbar: Allt man gör som får enskilda medborgare att känna sig hotade, vare sig de har något att dölja eller inte, skapar en större efterfrågan på anonymiseringstjänster, krypteringsteknik etcetera, och där det finns efterfrågan finns det snart någon som skapar det som efterfrågas.

To every action there is always an equal and opposite reaction, sa Isaac Newton. Reaktionen på Pirate Bay-domen, FRA-lagen och Ipred var att Piratpartiet drabbades av vertikalitet tog plats i Europaparlementet. Så fortsätt du bara, Pontén. Vi har inte pengar till att avlöna några PR-konsulter, så det är jättebussigt av upphovsrättsindustrin att hjälpa oss in i riksdagen. Väl där ska vi nog kunna tacka vår vän Henke med en klassisk blombombning.


Andra bloggar om: , , , , , intressant?

Published inPiratPolitikSamhälle

19 Comments

 1. Michael Michael

  Så dom förnekar fortfarande att fildelningen gett uppehov till nya marknader.

  Vet kalla handen kan ponten få av mig jag ska bara kyla ner den i snön först sen ringer jag han och kollar om han vill att jag ska köra upp den.

  Jaga pedofilerna och våldtäcksmännen istället och gör något nyttigt förfaen.

  Tycker ponten ska skapa jobb istället för skiuldsätta folk.

  Men för all del folk som han gapar alltid efter mer resurser till sin egen verksamhet.

  Han bör akta så han inte sväljer mer än han kan tugga.

  Trots allt är han inte ensam på detta klot och lever i en bunker.

  Nästa generation som kommer mata han i ålderdomshemmet kommer vara samma generation som han nu jagar då kanske någon dänger en filmrulle i skallen på han.

  Otacksamma odåga.
  Bakåtsträvande amöba.
  Mår illa av deras argumentering rena rama blasket aldrig hört värre BS.

 2. Jerker Montelius Jerker Montelius

  De blommorna skulle då vara av en speciellt illaluktande sort eller aggressivt köttätande.

 3. […] anser att fildelningsdebatten nu handlar om mer än fildelning det handlar om vår demokrati. Jonny Olsson ser en fara i att skrämma s då kommer efterfrågan på anonymiseringstjänster och […]

 4. Har dragit över till krypterad fildelning som OneSwarm, och redan nu börjar det märkas att folk delar med sig utav preteen girls och annat skit just eftersom ingen kan upptäcka utdelarna. En konsekvens utav piratjakt.

 5. […] i frågan. Privata intressen tillåts genom lobbyismen styra och ställa i lagskrivandet, och kan till och med få befogenheter som borde vara förbehållna statens rättsvårdande instanser — eller så […]

 6. […] som vi inte har, så ska han inte få stå oemotsagd när han säger sådana dumheter. Därför har Johnny Olsson, Emma Marie Andersson, Klara Tovhult, Esther Pharasyn och jag skrivit ihop ett svar till honom. […]

 7. […] Johnny Olsson, riksdagskandidat Piratpartiet Emma Marie Andersson bloggare på opassande.se och medlem i Piratpartiet Anna Troberg, riksdagskandidat och vice partiledare i Piratpartiet Klara Tovhult, riksdagskandidat och styrelseledamot, Piratpartiet Ester Pharasyn, sakkunnig HADOPI […]

 8. Johan Westerholm,Jag ff6rekommer Lake och le4mnar ett konstruktivt(?) ff6rslag pe5 hur vi ge5r vrdaie med sexbrott vs. personlig integritet (jag ber om urse4kt ff6r den le5nga utle4ggningen):Ve5ldte4kt betraktas se5vitt jag vet som ett grovt brott. Tve5ngsmedel i form av att polisen utkre4ver personuppgifter/IP-adresser e4r i detta fall sanktionerat fre5n samhe4llets sida. Sedan ganska nyligen se5 e4r vuxnas sex med barn (personer <15 e5r) rubricerat som ve5ldte4kt, oavsett om det skedde i samff6rste5nd eller inte. Detta e4r enligt min e5sikt problematiskt eftersom det riskerar att urvattna begreppet "ve5ldte4kt" som enligt min mening alltid borde innehe5lla inslag av tve5ng. Rubriceringen sexuellt utnyttjande e4r be4ttre eftersom den le4ttare le5ter sig appliceras pe5 situationer de4r be5da parter deltog frivilligt men de4r ena partens bristande mognad anses utgf6ra ett problem.Ne4r det kommer till "Grooming" (vuxna som sf6ker sexuella kontakter med barn) se5 me5ste vi ff6rst ta ste4llning till om detta e4r att betrakta som ett grovt brott eller inte. Vi har redan en ff6rskjutning i brottsrubriceringen ne4r det kommer till ve5ldte4kt, se5 fre5gan e4r varff6r vi fre5n bf6rjan spe4dde pe5 ff6rskjutningen av rubriceringen "ff6rsf6k till sexuellt utnyttjande" genom att inff6ra den nya rubriceringen "grooming"?Jag fe5r ke4nslan av att vi hela tiden se4nker ribban ff6r anve4ndandet av tve5ngsmedel; nu kommer kanske inom kort "KONTAKTSd6KANDE i syfte att sedan Fd6RSd6KA utnyttja ne5gon sexuellt", dvs Grooming, att bli betraktat som ett grovt brott (minst 2 e5r i fe4ngelse), trots att det fram tills helt nyligen bara ff6ll under rubriceringen "sexuellt ofredande"Lf6sningen de5? Kanske e4r Grooming att betrakta som ett grovt brott och en le4mplig ny brottsrubricering. Kanske inte. Det viktiga e4r att vi STc4LLER OSS FRc5GAN om ske4rpningar av lagar e4r proportionerliga varje ge5ng vi se4nker ribban ff6r anve4ndandet av tve5ngsmedel.Att du ff6resle5r Lake att besf6ka Sf6S/AVK ste4rker mig bara i min uppfattning att alltff6r me5nga blandar in ke4nslor de4r ff6rnuft me5ste re5da. Det e4r me5nga ge5nger hemska brott det handlar om, men re4ttvisan me5ste vara blind ff6r ke4nslosvall och agera i enlighet med re4ttstatens principer.

Comments are closed.

%d bloggare gillar detta: